CÀI ĐẶT THIẾT BỊ XEM GAS


    Để cài đặt thiết bị XEMGAS

  • - Chọn thiết bị để kết nối
  • - Nếu chưa có thiết bị chọn nút ĐẶT MUA

QUÉT THIẾT BỊ XEMGAS


    Quét thiết bị để thiết bị sử dụng 3G hay wifi

KIỂM TRA KẾT NỐI


KẾT NỐI 3G

Nhập số điện thoại kết nối và sử dụng

KẾT NỐI WIFI